M E G H Í V Ó
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 02. (csütörtök) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása. 
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző 

Előterjesztés

2.) Önkormányzati rendeletek (6/2019.(IV. 3.), 7/2019.(IV. 3.), 8/2019.(IV. 3.), 9/2019.(IV. 3.)) preambulumának pontosítása a Kormányhivatal észrevétele alapján.
Előadók: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

3.) Beszámoló a Településrendezési Terv átfogó felülvizsgálatának jelenlegi állásáról. 
Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész 

4.) Főépítészi vélemény ismertetése a Majális tér hasznosításával kapcsolatosan. 
Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész 

5.) A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház vezetőjének beszámolója az intézmény idei évi működéséről. 
Előadók: Horváth Roland intézményvezető 

6.) A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos eljáráshoz közbeszerzési szakértő kiválasztása. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

7.) Pannonhalma Város Önkormányzatának Civil Alap 2019. évi pályázatára beérkezett igények ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés  Melléklet

8.) Bader Károlyné önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelmének ismertetése.
Előadók: dr. Szabó György aljegyző

9.) Mantler Krisztina önkormányzati bérlakás iránti kérelmének ismertetése.
Előadók: dr. Szabó György aljegyző

Zárt ülés:
10.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2019. április 23.


                                      Bagó Ferenc sk.
                                      polgármester