M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 28. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 


Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) Beszámoló a Településrendezési terv átfogó felülvizsgálatának jelenlegi állásáról.
Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész 

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.) számú rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 

3.) A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos eljáráshoz közbeszerzési szakértő kiválasztása. 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző 

4.) Várhelyi Tivadar csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos beadványának ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

5.) Az önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatásához kapcsolódó pályázati kiírás ismertetése
Előadó: Kovács Tamás városfejlesztési referens

6.) A pannonhalmi házi gyermekorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés tervezet ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

Zárt ülés:
7.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök


Pannonhalma, 2019. május 20.

                                      Bagó Ferenc sk.
                                      polgármester