M E G H Í V Ó
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 01. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetését megállapító 4/2019.(II.27.) számú rendeletének módosítása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

Előterjesztés

2.) Pannonhalma Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/ 2013. ( IV.3. )  rendeletének módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

3.)  A szociális célú tűzifa támogatás rendjéről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

4.) Az önkormányzat tulajdonában álló földterületek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

5.) Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat rendszeréről, döntéshozatal a csatlakozást illetően.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

Előterjesztés

6.) Tájékoztató a volt Termál terület egy részére kiírt versenytárgyalási (licit) eljárás eredményéről, az adásvétel jelenlegi állásáról.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Vas Gábor alpolgármester

7.) A Bölcsődei és Iskolaorvosi szerződés tervezetek ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

8.) Beszámoló a volt TSZ terület felújításának jelenlegi állásáról. 
Előadó: Kovács Tamás Pannonhalmi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője

9.) A Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Zárt ülés:
10.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2019. szeptember 23

.
                                      Bagó Ferenc sk.
                                      polgármester