M E G H Í V Ó
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 24. (csütörtök) napi alakuló ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Földszinti Díszterme 
Ideje: 18.00 óra 

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a október 13-i önkormányzati választás eredményéről.
Előadó: dr. Szücs Mária HVB elnök

2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
Előadó: dr. Szücs Mária HVB elnök

3.) A polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Vas Gábor polgármester

4.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

5.) Szabadságmegváltás és juttatás megállapítása a leköszönő polgármester részére.
Előadó: Vas Gábor polgármester

6.) Az Ügyrendi Bizottság megválasztása.
Előadó: Vas Gábor polgármester

7.) Alpolgármester megválasztása és eskütétele.
Előadó: Vas Gábor polgármester

8.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

9.) Pannonhalma Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015.(V.01.) rendeletének felülvizsgálata és módosítása.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

10.) Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Vas Gábor polgármester

11.) Szociális Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Vas Gábor polgármester

12.) Döntés a települési-képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról.
Előadó: Vas Gábor polgármester

13.) A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele.
Előadó: Vas Gábor polgármester

Pannonhalma, 2019. október  16.


                                        Vas Gábor
                                     polgármester