1/2020.(II.26.)

az önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019.(II.27.) rendelet módosításáról

2/2020.(II.26.)

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

3/2020.(II.26.) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.) rendelet módosításáról
4/2020.(V.29.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetési térítési díjakról
5/2020.(VI.16.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal aló gazdálkodásról szóló 7/203.(IV.3.) rendelet módosításáról
6/2020.(VII.02.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
7/2020.(VII.02.) a születési támogatásról
8/2020.(VII.02.) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.25.) rendelet módosításáról
9/2020.(VII.02.) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015.(V.01.) rendelet módosításáról
10/2020.(VII.22.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetési térítési díjakról szóló 4/2020.(V.29.) rendelet módosításáról

1. melléklet
2.melléklet
3.melléklket

11/2020.(IX.02.) az önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020.(II.26.) rendelet módosításáról
12/2020.(IX.02.)

az iskolakezdési támogatás szabályairól szóló 19/2018.(IX.14.) rendelet módosításáról

13/2020.(X.06.) a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23.) rendelet módosításáról
14/2020.(X.20.) az iskolakezdési támogatás szabályairól szóló 19/2018.(IX.14.) rendelet módosításáról
15/2020.(X.20.) természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
16/2020. (X.28.) az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 3/2010. (II.24.) rendelet módosításáról
17/2020. (X.28.) a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011. (V.04.) rendelet módosításáról
18/2020. (XII.01.) az egyes hatósági ügyek, illetve eljárási cselekmények elektronikus formában történő intézésének korlátozásáról szóló 5/2005. (X.5.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
19/2020. (XII.01.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020.(II.26.) rendelet módosításáról
20/2020. (XII.02.) az időskorúak támogatásáról szóló 22/2019. (XI.27.) számú rendelet módosításáról
21/2020. (XII.02.) Pannonhalma Helyi Építési Szabályzatáról
22/2020. (XII.04.) az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2020. (V.29.) rendeletének módosításáról
23/2020. (XII.11.) a helyi iparűzési adóról szóló 20/2011. (VIII.31) számú rendelet módosításáról