M E G H Í V Ó
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. január 28. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését megállapító rendelet tervezet ismertetése és megvitatása.
Előadók: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző 

2.) Az Évszakok Fesztivál 2020. évi programkínálatának összeállítása.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Farkas Zsuzsanna a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház munkatársa

3.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.25.) számú rendelet módosítása.
 Előadó: dr. Szabó György aljegyző

4.) A pannonhalmi védőnők kérelme a Magyar Védőnők Egyesületének 2020. évi tagdíj átvállalása tárgyában.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

5.) Pannonhalmi Sportegyesület előrehozott támogatás iránti kérelme.
Előadó: Vas Gábor polgármester

6.) Iskolai felvételi körzetek meghatározása 2020/21-as tanévre vonatkozóan.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

7.) A Búcsú területére vonatkozó közterület használati díj meghatározása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

8.) A 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 1. szám alatti társasházi lakás értékbecslésének ismertetése.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző, 

9.) Pannonhalma virágosításának lehetőségéről szóló beszámoló ismertetése. 
Előadó: Vas Gábor polgármester

10.) A 2020. évi belső ellenőrzési terv ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

11.) A Pannonhalmán megvalósuló tanuszodával kapcsolatos Nemzeti Sportközpontok által beérkezett megkeresés ismertetése.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

12.) Tájékoztató a közterületek jogosulatlan elkerítésével kapcsolatosan.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

13.) A Váralja és a Városközpontban található közvilágítási lámpatestek E.ON üzemeltetéséről, illetve karbantartásáról szóló szerződés tervezet ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

14.) A Pannonhalami Főapátsággal kötendő oktatási jellegű szerződések ismertetése, megvitatása.
    • Együttműködési megállapodás
    • Adományozási szerződés
    • A 2016. évben megkötött használati és fenntartási szerződés módosítása
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Zárt ülés:
15.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök


Pannonhalma, 2020. január 17.

                                      Vas Gábor sk.
                                      polgármester