M E G H Í V Ó
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június 30. (kedd) napi, rendkívüli ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 16.00 óra 

 

1.) A  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Lengyel Tamásné Intézményvezető

2.) Beszámoló a veszélyhelyzet során meghozott polgármesteri határozatokról
Előadó: Vas Gábor polgármester

3.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása. 
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző 

4.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.25.) számú rendelet módosítása.
 Előadó: dr. Szabó György aljegyző

5.) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.) rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

6.) Beszámoló a TOP fejlesztési forrásból megvalósuló pályázatok jelenlegi állásáról és az egyéb benyútott pályázatokról.
Előadó: Vas Gábor polgármester

7.) Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatok jelenlegi állásáról.
Előadó: Vas Gábor polgármester

8.) A pannonhalmi háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó feladatellátási előszerződés tervezet ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

9.) A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés megvitatása, elfogadása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

10.) A balatonszárszói tábor hasznosításával kapcsolatos megkeresés ismertetése.
Előadó: Vas Gábor polgármester

11.) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkeresésének ismertetése.
Előadó: Vas Gábor polgármester

12.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2020-2024-ig szóló gazdasági programjának elfogadása
Előadó: dr. Szabó György

13.) Svartz Attila ingatlanvásárlással kapcsolatos kérelmének ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

14.) Az IMI-COOP Kft. kérelmének ismertetése az óvodai konyhával kapcsolatosan.
Előadó: Vas Gábor polgármester

15.) A volt termál terület önkormányzati tulajdonban maradó részére beérkezett beruházói fejlesztési elképzelések ismertetése.
Előadó: Vas Gábor polgármester

16.) A Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat benyújtásának lehetősége.
Előadó: Vas Gábor polgármester

17.) Az Aktív Magyarország Program keretein belül az Országos Futópálya-építési Programról szóló tájékoztató ismertetése.
Előadó: Vas Gábor polgármester

18.) Beszámoló a Gizella királyné útja, Illak alja és Imre herceg útja lakóközösségben kialakításra kerülő szelektív hulladék sziget jelenlegi állásáról.
Előadó: Vas Gábor polgármester

Zárt ülés:
19.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2020. június 23.


  Vas Gábor sk.
  polgármester