M E G H Í V Ó
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. október 06. (kedd) napi ülésére


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 16.00 óra 

Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző


1.)  A Cseidervölgy utca lakói által benyújtott kérelem ismertetése az utca lakó-pihenő övezetté nyilvánítása tárgyában.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

2.) Iby Bors Kinga kérelmének ismertetése a Tóthegy (hosszú) utca lakó-pihenő övezetté nyilvánítása tárgyában.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

3.) A helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/2009.(XII.23.) számú rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

4.) Tájékoztatás az önkormányzati bérlakások helyzetéről.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

5.) Katona Hajnalka önkormányzati bérlakásba történő bejelentkezés (lakcím) iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző, Kovács Szabolcs jegyző

6.) Pannonhalma Város Önkormányzat tulajdonában lévő cégek beszámolóinak ismertetése.
a.) A Világörökség Termál Kft. 2019. évi beszámolójának ismertetése.
Előadó: dr. Török Péter ügyvezető


b.) A Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának ismertetése.
Előadó: Ress Anita, dr. Török Péter ügyvezetők

c.) A Szent Márton Járóbeteg központ Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi beszámolójának ismertetése.
Előadó: dr. Török Péter ügyvezető

7.) A Pannonhalma Porta épületében lévő kerékpáros centrum üzemeltetésére kiírandó pályázati felhívás tervezet ismertetése és megvitatása.
Előadó: Vas Gábor polgármester

8.) A pannonhalmi önkormányzati tulajdonban lévő 191/3 hrsz.-ú ingatlan értékbecslésének és versenytárgyalási (licit) felhívás tervezetének ismertetése.
Előadó: Vas Gábor polgármester


Zárt ülés:
9.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2020. szeptember 28.


  Vas Gábor sk.
  polgármester