Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az Iskola története

Pannonhalma – korábbi nevén Győrszentmárton – Magyarország azon településeinek egyike, ahol az iskola története egybefonódott a bencés rend működésével, több mint 1000 éves szolgálatával.
II. József uralkodását követően a Főapátság l802-ben új iskola építésébe kezdett: ezt az épületet tekinthetjük a későbbi váraljai iskola elődjének. Az ekkor egy osztálytermes iskola működéséről az l844/45-ös tanévből rendelkezünk adatokkal. Ezekből tudjuk, hogy a 3 évfolyamos iskola mellett egy 24 fős ének-zenei iskola is működött. l879-ben főapátsági költségen felépül a páli Szent Vincéről elnevezett Irgalmas Nővérek ma is álló 3 osztályos leányiskolája, egy fedél alatt az akkor országosan is példaértékű kisdedóvóval. 1896-ban a váraljai fiúiskola egy harmadik tanteremmel, s ugyanitt tanítói lakással, a leányiskola pedig egy negyedik tanteremmel is kibővült.
l948-ban országosan, így Pannonhalmán is államosítják az egyházi iskolákat, megszűnik az iskola katolikus felekezeti jellege, s erősen központosított állami felügyelet mellett megszerveződik a 8 osztályos általános iskolai oktatás. l963-ban beindul a középiskolai képzés is: az ekkor létesített, általános iskolával közös igazgatás alatt álló gimnáziumban l978-ig folyik a nappali tagozatos oktatás. 1979-ben egy tíz osztálytermes általános iskolai épület kerül átadásra. 1982-ben az iskola felveszi Radnóti Miklós nevét. 1989-ben elkészül a tornacsarnok, 2012-ben sor kerül az iskolaépület felújítására.
A településvezetés, az egyházi és civil szervezetek kezdeményezésére, nagyarányú szülői támogatás mellett a Pannonhalmi Főapátság 2016-ban döntést hoz arról, hogy megkeresi az oktatási ágazatért felelős minisztert az iskola átvételével kapcsolatosan. Az egyeztetések eredményeként az iskola állami kézből egyházi kézbe, fenntartásba került 2016. szeptember 1-jével. Ezen a napon kezdi meg működését a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Pannonhalmi Tagintézményeként.
Az iskola – figyelemmel az alapító okiratban és működési engedélyben foglaltakra – minden olyan pannonhalmi általános iskolás korú tanulót fogad, ellát, akik elfogadják az intézmény értékrendjét. Az alapfokú, 1-8. évfolyamos általános iskolai oktatás mellett az intézményegységben alapfokú művészetoktatás is folyik képzőművészeti, zeneművészeti és táncművészeti tanszakokon.
2019. szeptember 1-jével az tagiskola kiválik a korábbi intézményből és Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven (OM azonosító: 203364) önálló iskolaként folytatja tevékenységét.
Az iskola küldetésnyilatkozata

Iskolánk feladata általános iskoláskorú gyermekek nevelése, oktatása keresztény értékek alapján.
Alapvető célunk olyan megalapozó tudás egyénre szabott közvetítése, amelyre diákjaink biztosan építhetnek további tanulmányaik során.
Törekszünk arra, hogy tanulóink nyitottsággal, kíváncsisággal tekintsenek a környező világra. Fontos küldetésünk, hogy a ránk bízott gyermekekben kialakítsuk a felelősségtudatot önmaguk, társaik és környezetük iránt.
Nevelő-oktató munkánk során a személyiségfejlődés és a közösségformálás fontos színterei a sportfoglalkozások, a kórusműhely, valamint a művészeti iskola.

 

 

 

Elérhetőségek:
cím:             9090 Pannonhalma, Petőfi utca 27.
telefon:       96/470-043;  0630/247-17-31
web:            www.pannonhalmiszbi.hu; www.szbi.hu
e-mail:         altisk.pannonhalma@szbi.hu