„Területi együttműködés a Pannonhalmi járás önkormányzatainál a társadalmi felzárkózás érdekében”

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0072 azonosítószámú projekt

 


Pannonhalma Város Önkormányzata 16.332.800,-Ft vissza nem térítendő 100 %-os finanszírozású támogatást nyert el a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című támogatás keretein belül a „Területi együttműködés a Pannonhalmi járás önkormányzatainál a társadalmi felzárkózás érdekében” című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0072 azonosítószámú projekt megvalósítására. A projekt 2015.04.01 – 2015.11.30. között valósult meg.

Pályázatunk célja, hogy az egy járáshoz tartozó települések között, valamint helyi civil szereplők között területi együttműködések jöhessenek létre annak érdekében, hogy a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását elősegíthessük.

A pályázat projektgazdája Pannonhalma Város Önkormányzata, de a pályázat megvalósításában a járás minden önkormányzata részt vett ill. részt vehetett, akiknek fontos a helyi esélyegyenlőség ill. a szociális szolgáltatások területén felfedezhető problémák feltérképezése, a megoldási javaslatok keresése ill. az együttműködésben rejlő erő kihasználása.

A pályázat keretében a következőket valósítottuk meg:

- Létrehoztuk és működtettük a Járási szintű felzárkózási kerekasztalt: Áttekintettük a járás önkormányzatainak esélyegyenlőségi programjait és azok megvalósulását, meghatározásra kerültek a közös problémák, a legfontosabb célcsoportok (nők, gyermekek, idősek, mélyszegénységben élők, munkanélküliek, fogyatékosok) helyzetét pedig egy-egy ülésen elemeztük.

- A kerekasztalok munkáját segítette, hogy ebben az időszakban 10 pannonhalmi járási településen Helyi esélyegyenlőségi Nap keretében előadásokat tartottunk és anonim kérdőívezést végeztünk az adathiányok pontosítása érdekében.

-A kerekasztal által tett megállapításokat, javasolt intézkedési lehetőségeket a Pannonhalmi Járási Esélyteremtő Programtervben foglaltuk össze.

- Járási szintű együttműködések erősítése érdekében a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések kialakítása érdekében szintén a kerekasztalokon megfogalmazott javaslatok segítségével >3 db együttműködési megállapodás megkötésére került sor az alábbi témákban:

  • Együttműködési megállapodás a pannonhalmi járási ifjúságvédelmi feladatok ellátása érdekében
  • Együttműködési megállapodás a pannonhalmi járásban a foglalkoztatás növelése érdekében
  • Együttműködési megállapodás a pannonhalmi járási idősvédelmi feladatok ellátása érdekében

- Projekt keretében annak céljainak megvalósításához 2 db laptop és egy projektor került beszerzésre.

- A járásban a pályaválasztás előtt álló fiatalok hasznos információhoz juthatnak a pályázatunk keretében létrehozott www.pannonhalmipalya.hu honlapon. A Járási Ifjúsági pályaorientációs portál létrehozásával egy kereshető adatbázist hoztunk létre.

- Járási for-profit (szociális szövetkezeti) modellt dolgoztunk ki.

- A program keretében az Időskorúak gondozási terve című kézikönyv elkészítése is megtörtént.

- A projekt témájához illeszkedő 2 db tájékoztató napot tartottunk szeptemberben, ahol az érdeklődők a következő előadásokon vehettek részt.

  • A szociális szövetkezetek formái, jó gyakorlatok
  • A rugalmas munkavégzés előnyeiről, bevezetésének feltételeiről
  • Drog- és szenvedélybetegség felismerése és kezelése a családban
  • Mediáció mindennapjainkban betöltött szerepéről

- A projekt keretében esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló képzést, illetve tréningeket tartottunk. A konfliktuskezelést, diszkrimináció csökkentését, érzékenyítést szolgáló tréningek keretében összesen a járásból elsősorban a közigazgatási feladatokat ellátók köréből 30 fő kétnapos képzése történt meg 2015. augusztus és szeptember hónapjaiban.

A Pannonhalmi járásban sikeresebb felzárkózási, esélyegyenlőségi helyi fejlesztések valósulhatnak meg a 2014-2020 közötti programozási időszakban. Az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások megszervezésének hatékonysága, és a közszolgáltatások minősége javulhat a teljes járásban. Csökkeni fog az előítéletesség, erősödik a társadalmi felzárkózás és az esélyegyenlőség céljai iránti elkötelezettség. A pozitív társadalmi szemléletformálás, a közös célok elérését jobban fogja segíteni, így hosszabb távon javul a helyi esélyegyenlőségi programok célcsoportjainak helyzete.

 

A sajtóközlemény letölthető itt. pdf  doc

A lakossági jogszabály útmutató 1-15. oldalig letölthető itt.

A lakossági jogszabály útmutató 16-31. oldalig letölthető itt.

Az ügyintézői jogszabály útmutató 1-14. oldalig letölthető itt.

Az ügyintézői jogszabály útmutató 15-27. oldalig letölthető itt.