Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a céltól vezérelve, hogy a fentebb szabályozott tartósan kifejtett rendkívüli teljesítmények elismerése mellett értékelje azon polgárai érdemeit is akik egy adott évben nyújtottak kiemelkedőt a város életében, megalapítja „ Az Év Embere „ kitüntető címet. A cím évente azon pannonhalmi lakóhellyel rendelkező polgároknak adományozható, akik az adott évben az élet bármely területén (pl.: Közszolgálati díj, Pedagógiai díj, Egészségügyi-Szociális díj, Kulturális díj, Művészeti díj, Civilszervezeti díj, Sport díj, Településfejlesztési díj, Vállalkozói díj, Ipari díj, Mezőgazdasági díj, Vendéglátóipari díj, Kereskedelmi díj) végzett kiemelkedő munkájukkal, teljesítményükkel, magatartásukkal általános elismerést szereztek s példamutatásukkal köztiszteletet érdemeltek ki a város lakossága körében.

Az Év Embere kitüntető címet Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többségi döntéssel adományozza .

A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:

  • a képviselő-testület bármely tagja
  • a képviselő-testület bármely bizottsága
  • a városban működő hivatalosan bejegyzett egyesületek, civil szerveződések
  • legalább 100 pannonhalmi lakóhellyel rendelkező polgár

Az Év Embere kitüntető cím adományozásakor díszes kivitelű oklevelet kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell:

  • az adományozás megjelölését
  • a képviselő-testület határozatának indokát és megjelölését
  • az adományozott nevét
  • az adományozó pecsétjét
  • a polgármester és a jegyző aláírását

Az Év Embere járó oklevél leírása: B4 méretű merített papír, rajta díszes fekete betűkkel az alapszöveg, kiemelten pirossal a „ év embere” és az adományozott személy neve, plüssborítású mappában, a nyíló oldalán arany vagy ezüstszínű „OKLEVÉL” felirattal. Az oklevél költségét az adományozó viseli.

Az Év Embere kitüntető címhez pénz- vagy tárgyjutalom jár, amelynek összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 2-szeresének bruttó összege. A tárgyjutalom díszdobozban kerül átadásra, mely egy bronzból készült plakettet tartalmaz. 

Az Év Embere kitüntető cím átadására ünnepélyes keretek között a tárgyévet követő március 15-én az önkormányzat hivatalos ünnepségén kerül sor.

Az adományozásról nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni az adományozás okát és időpontját és megjelenteti a város hivatalos honlapján az erre a célra szolgáló menüpont alatt.