VI. Nemzetközi Alkotóműhely és Művésztelep

 

A VII. Pannonhalma CAMPUS keretében 2022. július 18-31. között megrendezésre került a VI. Nemzetközi Alkotóműhely és Művésztelep, ami 2017-ben indult útjára Pannonhalmán.

Célja: tehetségek után kutatunk, tehetséges fiatalokat keresünk, segítjük a kreativitás és a szellemiség, a tudatos szemlélet kibontakoztatását.

Az Alkotóműhely és a Művésztelep szellemiségét a geometrikus, konkrét művészet hatja át.

A tiszta formát tanítjuk minden anyagban, technikában, elméletben és funkcióban.

Itt csak önmagunk kibontásával foglalkozunk a nap 24 órájában. Az Alkotóműhelyben és Művésztelepen azt az életformát modelleztük meg, amely ehhez a munkához szükségeltetik. Ezen életvitelhez – az egyén önmagához való eljutásához – specifikus életforma párosul, ami eltér minden konvencionálistól, átlagostól. Céltudatos és egyénre szabott – inkubátor.

A természet, a geometrikus és a kultúra vizuális formakincsében felfedezhető törvényszerűségek rendszerezésével olyan vizuális formanyelvet birtokolhatunk, amely egyaránt segít tájékozódni a képzőművészet, az építészet és a design világában, és lehetőséget teremt arra, hogy ennek a világnak alkotó résztvevőjévé váljunk, vagy akár felkészítés egy életvitelt meghatározó emberi léptékre.

Szemléletbeli és szellemi érték tankönyvünk (referenciánk), Fajó János: Síkfestészet c. alapvető és meghatározó kiadványa.

A kéthetes kurzuson az alábbi fő és kísérő szekciók közül választhattak a résztvevők, az alább felsorolt vezető tanárokkal:

-              festő: Boros Tamás (a művésztelep vezetője)

A szekcióba jelentkezők színtannal és kompozíciós gyakorlatokkal, faladatokkal foglalkoztak. A részvevők megismerkedtek és elsajátíthatták a táblakép és a síkfestészet alapjait, a festő technikák jellemzőit.

-              grafika, alakrajz: Dorka Noémi és Hudatsek László

A résztvevők több sokszorosító eljárással ismerkedhettek meg. Megtanulták a pont-vonal-folt használatát, az arányok által kínált grafikai lehetőségeket. Szervesen kapcsolódva a festő szekcióhoz, a szín képi tömegek virtuális terek kompozíciós lehetőségein keresztül a plasztikai szekcióhoz és a kerámiai formaképzéshez.

A felvételire készülőknek lehetőségük volt ceruzával, illetve szénnel tanulmányrajzokat is készíteni

-              plasztika, modellezés, tárgytervezés, dombor nyomatok (papírplasztika), fa munkálatok: Marafkó Bence

A szekcióba jelentkezők a természeti formák formagazdagságából merítve, forma és anyagkapcsolatok, különféle papírplasztika, monogram térbeli plasztikai tanulmányként való megjelenítése, kompozíciós feladatok, formatani feladatok mellett, önálló plasztikai programot is végezhettek.

-              design, ékszer: Dorka Noémi

A szekcióban a résztvevők megismerkedhetnek az anyag tulajdonságaival, majd elkészíthetik az első tárgyaikat. Fontos szerepet tölt be a design, fő hangsúly a funkcionális tárgytervezésben van.

-              fotó (digitális): Marafkó Bence

Ebbe a szekcióba jelentkezők megismerkedhettek foto vagy fényképező felépítésével és tulajdonságaival, a fényképezőgép nélküli fényképészettel is.

A fotó témák kiválasztásához segítségül feladatokat kaptak a résztvevők.

A jelentkezők saját felszereléssel dolgozhattak.

-              typográfia, digitális műhelymunka: Boros Tamás, Marafkó Bence

A szekcióban fontos a kreativitás, megismerkedhettek a résztvevők a typográfia alapjaival és használhatóságával, alkalmazott grafikai módszerekkel.

A jelentkezők saját felszereléssel dolgozhattak.

-              építész: Szalay Szabolcs

A szekcióban feladat volt a környék építészeti jellemzőinek és stíluselemeinek felhasználásával önálló makett, illetve hozzátartozó tervek készítése, melyben szerepet kaphatnak az épületet övező környezeti elemek és természeti formák is.

A szekciók nyitottak és átjárhatóak voltak, így a szakterületek és tevékenységek egymást kiegészítették és erősítették. A résztvevők más csoportokban is kipróbálhatták képességeiket, kreativitásukat. Tehát pl. a síkkompozíciós- és színtanulmányokon végighaladva eljuthattunk a térbeli plasztikai modellekig, anyagtanulmányokig, konstrukciós ismeretekig.

A tábor alatt szerveztünk előadóesteket: irodalmi, művészettörténeti, építészeti, design előadásokat is, meghívott neves egyetemi oktatók, gyakorló szakemberek, kutatók, tudósok, művészek részvételével.

A rendezvényen 30 fő vett részt. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.