1.) Pannonhalma Város Díszpolgára kitüntető cím a település önkormányzatának legnagyobb elismeréseként adományozható. A kitüntető cím azoknak a magyar és külföldi személyeknek adományozható, akik:

a.) a település gazdasági, idegenforgalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak, tevékenységükkel megalapozták a település nemzetközi kapcsolatainak kialakítását, annak erősítéséért tartós és eredményes munkát folytattak.

b.) akik kiemelkedő munkásságukkal szolgálták a település fejlődését a helyi közösség érdekeit és javát, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a város tekintélyéhez, jó hírnevének növeléséhez.

2.) A díszpolgári cím a képviselő-testület döntése alapján alkalmanként a testület által meghatározott személy vagy személyek részére adható. Díszpolgár kitüntető cím, egy személy életében tevékenysége során csak egyszer adományozható.

a.) Pannonhalma Város Díszpolgára kitüntető címet – elismert, kimagasló érdem megjelölésével – Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete minősített többségi döntéssel adományozza. Adományozásra fő szabályként minden év augusztus 20-án kerülhet sor, kivétel amennyiben az adományozásra javaslatot tevő közösség jubileumi évforduló alkalmával javasolja annak átadását.

b.) A díszpolgár cím adományozásával díszes kivitelű díszpolgár oklevelet és igazolványt kell kiállítani.

A díszpolgári oklevél tartalmazza:

 • az adományozás megjelölését
 • a képviselő-testület határozatának megjelölését, indokát
 • az adományozott nevét
 • az adományozó pecsétjét
 • az adományozó aláírását: a díszpolgári oklevelet – a polgármester és a jegyző írja alá

3.) a.) A díszpolgári címhez járó oklevél leírása: B4 méretű merített papír, rajta díszes fekete betűkkel az alapszöveg, kiemelten pirossal a „Díszpolgári cím” és az adományozott személy neve, plüssborítású mappában, a nyíló oldalán arany vagy ezüstszínű „OKLEVÉL” felirattal. Az oklevél költségét az adományozó viseli

b.) A díszpolgári címhez pénz- vagy tárgyjutalom jár, amelynek összege: a mindenkori köztisztviselői illetményalap 5-szörösének bruttó összege. A tárgyjutalom díszdobozban kerül átadásra, mely egy bronzból készült plakettet tartalmaz.

c.) A díszpolgári cím átadása ünnepi képviselő-testületi ülés keretei között az adományozott és szűk családja meghívásával méltó külsőségek mellett (fogadás) történik, melynek költségeit az adományozó viseli.

4.) Külföldi állampolgárnak a cím adományozásakor saját nyelvén, ha ez nem lehetséges német vagy angol nyelvű, a díszpolgári oklevél hiteles fordításáról készült szöveget is mellékelni kell.

A díszpolgár cím adományozására, személyre szóló javaslatot tehet a polgármester felé:

 • a képviselő-testület bizottsága
 • önkormányzati képviselő
 • településen működő – hivatalosan bejegyzett- egyesület, civil szerveződés
 • legalább 500 pannonhalmi lakos

Pannonhalma Város díszpolgárát

 • megilleti a Pannonhalma Város Díszpolgára Kitüntető Cím viselésének joga,
 • a képviselő-testület és bizottságai ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
 • a képviselő-testület által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni,
 • külön döntés alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagjául ki lehet jelölni,
 • díjtalanul látogathatja az önkormányzat által alapított közművelődési intézményeket és annak rendezvényeit.

A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű „Település Díszpolgárának Könyve” elnevezéssel névkönyvet vezet és megjelenteti a város hivatalos honlapján az erre a célra szolgáló menüpont alatt.