„Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő testülete 54/2009. (II.24) képviselő-testületi határozata alapján dr. Ábrahám Imre részére lokálpatrióta, tudós-tanár, helytörténész, nyelvész, könyvtáros és zenepedagógus, illetve Pannonhalma közéletében 50 éve folytatott aktív munkássága elismeréseként 80. születésnapja alkalmából díszpolgári címet adományoz.” 

Dr. Ábrahám Imre Nyúl község szülötte, 1959 óta, majdnem napra pontosan 50 éve él Pannonhalmán. Egyike azoknak az utolsó "mohikánoknak", akik a tanításon kívül a közösségi élettel és a tudományos kutatással is foglalkoztak, és ebben a tiszteletreméltó korban is aktívak.

Néhány példa életművéből, amire a középkorúak emlékezhetnek a teljesség igénye nélkül: A hatvanas években igazgatóként fellendítette a Művelődési Ház tevékenységét, ahol irodalmi színpadot szervezett, majd a nyolcvanas években értelmiségi kört hozott létre. Egy 1983-as pályázatban összevetette a Pándzsa-völgyi települések földrajzi neveit. Tőle tudhatjuk, hogy munkásságából a „heurékákra” a legbüszkébb. Azokra a mások számára talán jelentéktelennek tűnő felfedezésekre, amelyek eredményeként - hosszú évek türelme után - például megfejtette egy 1300-as évektől használt nyúli szőlős dűlőnév, a „Felkert” eredetét. Levéltári kutatásai eredményeként sikerült megnyitnia a Pándzsa-parti települések történetének egy kis rekeszét. Kutatási módszereinek sajátossága, hogy nyelvészként közelített a helytörténeti anyagokhoz, ismeretekhez. A nyúli szólásmondásokról, a község nyelvkincséről írott könyv volt a doktori kutatási témája. Pannonhalmán generációkat tanított énekre, zenére, nyugdíjazásáig az iskola énekkarát vezette. Magyar nyelv-és irodalom tanári működéséből következett, hogy az akkori községi gimnáziumra alapozva létrehozta az ország egyik legigényesebb iskolai könyvtárát, mely modellként szolgált más települések számára is. 1990-ben megalapította és jelenleg is vezeti a Cantate Kamarakórust, ami eredetileg templomi kórus, de nagyon hamar a település rendezvényein, ünnepi műsorain is rendszeresen felléptek és fellépnek a mai napig is. 

A 2000. évi millenniumra kiírt országos pályázat szorgalmazta a települések felé, hogy készítsenek helytörténeti munkákat. Ezen felbuzdulva az akkori nagyközségi önkormányzat kulturális bizottsága élni kívánt a lehetőséggel, ezzel is előmozdítva, hogy megíródjék egy régóta esedékes nagyobb községtörténet. Imre bácsi e feladatra olyan kutatóként kapott megbízást, mint aki hosszabb ideje foglalkozott idevágó kutatásokkal, előadásai, írásai a megírandó mű előmunkálatait is jelentették. A Pannonhalma város és határa című könyv megírásakor olyan feldolgozást választott, amely a történelmi és település-földrajzi megközelítés mellett alapvető névtani elemzés is. Ezt követően rövid időn belül oroszlánrészt vállalt annak a pályázatnak az elkészítésében, aminek eredményeként a millennium évében Pannonhalma újra várossá válhatott. Napjainkban is részt vesz Győr-Moson-Sopron megye földrajzi név gyűjtéseinek ellenőrzésében, szerkesztésében. Hosszú lenne felsorolni tanulmányait, amelyek főként nyelvészeti és helytörténeti folyóiratokban jelentek meg. Ezen publikációinak és irodalmi munkásságának elismeréseként, 2008-ban a Magyar Nyelvtudományi Társaság Csőry Bálint-emlékérmet és -díjat ítélt oda részére.

Pannonhalma Város Önkormányzata gratulál Imre bácsi Pannonhalmán végzett kerek fél évszázados munkásságához és részére további jó egészséget, tevékeny alkotó éveket kíván!