Engeni Baráti Kör

A megalakulás előzményei
1999 az Idősek éve volt Európában, melynek keretében csereutazást szervezett németországi testvérvárosunk, Engen a két település idősebb korosztálya számára „Aktívan ötven fölött" jeligével. Először az ottaniak érkeztek Pannonhalmára, majd a pannonhalmiak utaztak viszontlátogatásra a már ismert kortársaikhoz. Az ott átélt csodálatos napok olyan mély benyomást tettek a csoportra, hogy már a hazafelé utazáskor megfogalmazódott a gondolat: egy olyan baráti kör létrehozása, amely támogatja az akkor még csak pár éves kapcsolatot. (1998-ban írták alá a testvérvárosi szerződést, de a kapcsolatfelvétel már 1996-ban megtörtént.) Az ötletgazda Pannonhalma egyik korábbi polgármestere, Horváth Endre volt, akinek a nevéhez egyébként a partnervárosi kapcsolat elindítása kötődik. A kezdeményezést tett követte, és létrejött még abban az évben az Engeni Baráti Kör, amely azóta is fő feladatának tekinti a partnerkapcsolat ápolását, s aktívan támogatják az évente több eseményt szervező partnerkapcsolati felelősök munkáját.

Konkrét tevékenység az elmúlt 10 évben
Minden alkalommal kivesszük részünket a testvérvárosból érkező csoportok itt-tartózkodásának színessé és jó hangulatúvá tételében. Többször is magunk főzte vacsorával láttuk már vendégül őket, máskor a felszolgálásban, terítésben segédkeztünk, vagy süteményeket sütöttünk. Egy alkalommal egyik tagtársunk malacpecsenyével vendégelte meg az ide kiránduló egyik engeni fúvós zenekart.

Fenti tevékenységeink jutalmául 2007-ben meghívást kaptunk partnervárosunkba, ahol sok szép programmal kedveskedtek nekünk városi, egyesületi és személyes kapcsolatok szintjén egyaránt. A jutalomutazás csúcspontja a franciaországi kirándulás volt, azon belül az Európa Parlament megtekintése Strasbourgban.

Az elsődleges profilon túl sok közösségi tevékenységben vesznek részt a kör tagjai.

Gyűjtést végeztünk például az árvízkárosultak számára - egy ízben összefogva a polgárőrséggel, más alkalommal pedig önállóan. A segélyt el is szállítottuk egy rászoruló településre, Nagykörűre. Többször kivettük a részüket a város takarítási munkálataiból is (fanyesés, seprés, lombtalanítás stb.)

Székhelyünk a Kazinczy Ferenc Művelődési Házban található, így a ház felújítása után besegítettünk a takarításba. Tevékenységünket tagdíjakból és az önkormányzattól kapott hozzájárulásból finanszírozzuk. Tagságunk rendszeresen támogatja a PiPACS egyesület rendezvényeit is palacsinta- és berésütéssel.

Jelenlegi taglétszámunk 20 fő.

Tanay Lajos
klubvezető