Kalász Kör

A KALÁSZ Katolikus Asszonyok, Lányok Szövetsége.

Négyes célkitűzésünk: hit, erkölcs, nemzet és hivatás.

Csoportunk legfőbb feladata a keresztény értékek közvetítése az ifjúság felé. Kéthetente megrendezett foglalkozásainkon a katolikus keresztény erkölcs szellemében készítjük fel a lányokat és fiúkat sajátos családanyai és családapai hivatásukra. Kézműves foglalkozások segítségével kézügyességüket, szépérzéküket, kitartásukat és türelmüket próbáljuk fejleszteni. Az egyházi év aktualitásaihoz kapcsolódóan kis műsorokat adunk elő - pl. Anyák napi műsor, karácsonyi pásztorjáték. Túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezünk, melyeken keresztül Magyarország más- és más nemzeti értékeit ismertetjük meg.

Közösségünk 1991-ben alakult újjá Békés Gellért atya indíttatására, aki a háború előtti években vezette településünkön a KALÁSZ-csoportot. Az újjászervezéshez nagy segítséget nyújtott helyi plébánosunk, Virgil atya és József atya is, akiknek segítségével elindult az építkezés.

Munkarendünk a tanév rendjéhez igazodik, a nyári szünetben pedig tábort szervezünk a közösségnek. Jelenleg körülbelül több, mint harminc KALÁSZ-osunk van. Ez a szám az adventi és a húsvéti időszakban a hatvanat is eléri, nyári táborunkba pedig általában negyven gyereket viszünk. Lehetőséget biztosítunk azon gyerekek számára is, akiknek a nyaralása a család rossz anyagi helyzete miatt nem biztosított. Ehhez segítséget nyújt számunkra az Egyházközség, Pannonhalma Város Önkormányzata, a PÁNDZSA Klub és több más civil szervezet, illetve vállalkozó.

Dr. Szűcs Mária
csoportvezető