Intézményünk településünk központjában, az Apátság gyönyörű környezetében található öt óvodai és egy bölcsődei csoporttal. A gyermekeket két épületben helyezzük el, melyeket játszóudvarok kötnek össze. Udvaraink EU szabványoknak megfelelnek, a játékeszközöket folyamatosan bővítjük. A zöld területek jól szolgálják a gyerekek mozgásigényének kielégítését, egészségük megőrzését. A csoportszobák jól felszereltek, a gyerekek változatos, sokszínű tevékenységéhez, megfelelő eszközök állnak rendelkezésünkre.

Nevelőtestületünk egységes, szakmailag jól felkészült óvónők közössége. Munkánkat szorgalmas, gyermekszerető dajkák, gazdasági ügyintéző és karbantartó segíti. Nevelési programunkat az Országos Alapprogram, valamint az „ Óvodai nevelés játékkal, mesével" c. minősített program, és meglévő gyakorlati tapasztalataink alapján készítettük el. Legfontosabb gyermeki tevékenységnek a játékot és a mesét tartjuk.

Változatos, óvónő által kínált játéktevékenységekkel segítjük a gyermeki személyiség sokoldalú fejlődését. A játéktevékenységekhez kapcsolunk meséket, verseket, énekeket, különböző ábrázolási technikákat, matematikai, környezeti ismereteket, jóízű beszélgetéseket. Alapot képezünk ahhoz, hogy óvodásaink felkészüljenek az iskolai életre. Vállalkozunk a magyar népi kultúra értékeinek átörökítésére, ezt kizárólag játékokba, mesékbe ötvözve valósítjuk meg.

Vegyes életkorú csoportjainkban, családias légkörben neveljük a gyerekeket. Sokszínű kapcsolat alakul ki, elsajátítják a közösségi élet szabályait, biztosított az egyéni fejlődés üteme. Óvodai csoportjainkban vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Fejlesztésüket az óvónőkön túl gyógypedagógus és logopédus is segíti.

Bölcsődei programunk szervesen kapcsolódik óvodai programunkhoz. A nevelési célok, a tevékenységi formák hasonlóak, de figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat. A nevelők az óvodáéval egyező nevelési elképzeléseket és értékeket közvetítenek, ezzel is segítik, hogy az óvodába lépés zökkenőmentes legyen.

Nevelőmunkánkban számítunk a családokra, egymást segítve neveljük a gyerekeket. A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk gyermekeik fejlődéséről, az év során több közös programot szervezünk.

Elérhetőségeink

Cím: 9090 Pannonhalma, Szabadság tér 21.
Intézményvezető: Kapovitsné Tamás Csilla
Telefon: +36 96 554-056, +36 96 470-089
E-mail: ovoda@pannonhalma.hu
Honlap: www.pannonhalma-jatek-var.hu

A Pannonhalmi Óvodát és Bölcsödét Támogató Alapítvány alapító okirata