Pannonhalmáért Kitüntető cím adományozható 

a.) azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) az élet bármely területén magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Pannonhalma hazai és nemzetközi hírnevének növeléséhez, fejlődéséhez,

b.) annak a pannonhalmi polgárnak, aki szakmai vagy társadalmi tevékenységével nagymértékben előmozdította a település tudományos, szellemi, gazdasági és közösségi életének fejlődését, ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.

c.) a Pannonhalmáért kitüntető cím megosztva is adható bármely közösségben végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként. Adományozásra fő szabályként minden év augusztus 20.-án kerülhet sor, kivétel amennyiben az adományozásra javaslatot tevő közösség jubileumi évforduló alkalmával javasolja annak átadását.

A Pannonhalmáért Kitüntető címet Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többségi döntéssel adományozza.  A képviselő-testület döntésétől függően a kitüntető címet egyszerre egy személy és /vagy egy közösség kaphatja.

A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:

  • a képviselő-testület tagja,
  • képviselő-testület bizottsága.
  • egyesület, civil szervezet közössége 2/3-os többségi szavazattal,
  • legalább 300 pannonhalmi lakóhellyel rendelkező polgár

A kitüntető címhez járó oklevél leírása: B4 méretű merített papír, rajta díszes fekete betűkkel az alapszöveg, kiemelten pirossal a „A Pannonhalmáért kitüntető cím” és az adományozott személyneve, plüssborítású mappában, a nyíló oldalán arany vagy ezüstszínű „OKLEVÉL” felirattal. Az oklevél költségét az adományozó viseli

A kitüntető címhez pénz- vagy tárgyjutalom jár, amelynek összege: a mindenkori köztisztviselői illetményalap 5-szörösének bruttó összege. A tárgyjutalom díszdobozban kerül átadásra, mely egy bronzból készült plakettet tartalmaz. 

A kitüntető cím átadása ünnepi képviselő-testületi ülés keretei között az adományozott és szűk családja vagy a szervezet elnöksége meghívásával méltó külsőségek mellett (fogadás) történik, melynek költségeit az adományozó viseli.

Az adományozásról a jegyző nyilvántartást vezet, az adományozás indokát és okát, időpontját a nyilvántartásban feltünteti és megjelenteti a város hivatalos honlapján az erre a célra szolgáló menüpont alatt.