A Győri Rendőrkapitányság Pannonhalmi Rendőrőrse 2000. december 8-án alakult meg. Az illetékességi területe a jelenlegi 22 település közigazgatási területét átfogva 470 km2, ahol jelenleg több mint 26.000 fő él és ez a lélekszám egyre csak bővül.

2005 év során alakult meg területünkön a pannonhalmi Kistérségi Társulás, mely 18 települést foglal magába, ám az őrs közigazgatási területe ennél bővebb, Pér, Töltéstava, Nyúl és Mezőörs települések is hozzánk tartoznak.

Az őrsön a körzeti megbízottak és a nyomozók az őrsparancsnok és helyettese közvetlen irányításával végzik tevékenységüket.

A Pannonhalmi Rendőrőrs ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul:
hétfő - csütörtök: 7:30-16:00 óra,  péntek: 7:30-13:30 óra

Az ügyfelek a fenti ügyfélfogadási időben bármikor kérhetnek tájékoztatást, tehetnek bejelentést a +36 96 471-606 telefonszámon, illetve személyesen az Őrsön.

A fenti időn túl, halaszthatatlan esetben bejelentést a 107 vagy 112 telefonszámon lehet megtenni. Ezt a lehetőséget csak fontos és sürgős panasz esetén vegyék igénybe, egyébként bejelentésüket fogadási időben tegyék meg az őrsön.

A fegyverrendészeti, valamint személy- és vagyonőri tevékenységgel és engedélyekkel kapcsolatban a Győri Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya jár el, melyet Győr, Zrínyi u. 54. szám alatt kereshetnek fel.

Az ügyfélfogadási rendjük az alábbiak szerint alakul:
hétfő: 9:00-12:00 óra
kedd és csütörtök: 8:00-12:00 óra és 13:00-15.30 óra

Elérhetőségeink

Cím: 9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor utca 8/b
Tel./fax: +36 96 471-606
E-mail: pannonhalmaors.gyorrk@gyor.police.hu