Hatósági és igazgatási csoport
Szociális ügyek

Cím: 9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 10.
Telefon: +36 96 554-210
Fax: +36 96 554-219
E-mail: szocugy@pannonhalma.hu

Ügyintéző

Nagy Mónika
Telefon: +36 96 554-210
E-mail: nagy.monika@pannonhalma.hu

Ügyfélfogadás (a hivatal székhelyén történik)

Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Kedd: szünnap
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Csütörtök: 13:00-16:00
Péntek: szünnap

Feladatok és hatáskör

 • Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Polgármestere és a Jegyző hatáskörébe tartozó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a helyi rendeletben meghatározott igazgatási feladatok előkészítése, végrehajtása.
 • Pannonhalma Város Szociális Bizottsága üléseinek előkészítése és végrehajtása.

A szociális ellátások elbírálásának folyamata

 • Az eljárás kérelemre indul. A kérelmeket – melyekben célszerű a megfelelő formanyomtatványt használni –, Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal Hatósági és igazgatási csoportjánál lehet benyújtani, vagy postai úton eljuttatni.
 • A kérelmek szignálásra kerülnek, majd az ügyintéző előkészíti döntésre az ügyiratot.
 • Megvizsgálja a hatáskört és illetékességet (amennyiben megállapítja a hatáskörének, illetve illetékességének hiányát, haladéktalanul az illetékességgel rendelkező szervhez teszi át).
 • Ellenőrzi, hogy a benyújtott kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek (hibás vagy hiányos kérelem esetén hiánypótlásra szólít fel).
 • Ha jogszabály előírja, környezettanulmányt készít helyszíni szemle alkalmával, illetve megkeresi a szakhatóságot szakhatósági véleménykérés céljából.
 • A rendelkezésre álló adatok, információk birtokában a jogszabályok alapján, javaslatot tesz a döntés tartalmára.
 • A javaslat számítógépes adatrögzítést követően a kiadmányozóhoz kerül, aki ellenőrzés után a döntést kiadmányozza. A döntést postai úton közöljük.
 • Amennyiben a döntés ellen nem érkezik fellebbezés, úgy az jogerőre emelkedik. Jogerőre emelkedés után, illetve azonnali végrehajtás elrendelése estén a segély összege kifizetésre, utalásra kerül, illetve kiállításra kerül a hatósági bizonyítvány.
 • Fellebbezés estén, melyet Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal Hatósági és igazgatási csoportjához kell benyújtani, az ügyirat az illetékes másodfokú hatósághoz kerül felterjesztésre.