Kedvezményezett neve: Pannonhalma Város Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10.

Pályázati konstrukció: Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

Projekt címe: Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde férőhely bővítéssel történő fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00019

Elnyert támogatás: 197 991 730,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.05.01.

A projekt befejezésének határideje: 2024.09.01.

Projekt célja és tartalma:

Pannonhalma a Sokorói-dombságban fekvő kisváros, ahol az Önkormányzat alapvető célja a település folyamatos fellendülésének elősegítése, hogy versenyképesebbé váljon a nagyobb városokkal szemben. Egyik fontos állomása ennek a fejlődésnek az óvoda épületének bővítése.

Jelen pályázatunk célja, a pályázati forrás elnyerésével a városunkban működő Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde férőhely bővítéssel történő fejlesztése, a mellékelt műszaki dokumentációban részletezett magas szintű munkálatok elvégzésével. A jelenleg 6 csoportszobával működő intézményt további egy csoportszobával egészítjük ki valamint a TOP-1.4.1-19 kódszámú konstrukció keretében jelenleg megvalósítás alatt álló új bölcsőde felépülését követően az épületből elköltöző bölcsődei csoport helyén felszabaduló kisebb csoportszobával bővülne a kapacitásai határát elérő óvoda.

A bővítés hozzájárulna, hogy a településen lakó gyerekek az óvodai ellátást a lakóhelyükön vegyék igénybe. Továbbá a bővítés új munkahelyeket is teremt és működése a település gazdaságát tovább erősíti. Az építési tevékenység során, az óvoda megmaradó része a tervek szerint zavartalanul üzemel. Önkormányzatunk önereje nem elegendő ezen beruházás kivitelezésére, ezért nagyon bízunk pályázatunk sikerességében. A kivitelezés során a műszaki dokumentációban és Projekt Előkészítő Tanulmányban részletezettek szerint szeretnénk korszerűbbé, komfortosabbá és gyermekeink számára legmegfelelőbbé tenni városunk óvodáját.

A projekt költségvetése ezen felül tartalmazza az előkészítés költségeit, műszaki, kiviteli tervek elkészítésének költségét, a közbeszerzés lefolytatását, műszaki ellenőrzést és a kötelező nyilvánosság ellátását, eszközök beszerzését, valamint a projektmenedzsment költséget.

A projekt keretében beszerezzük az új csoportszoba működtetéséhez szükséges eszközöket a mellékelt eszközlistának megfelelően. A projekt részét képezi a működéshez szükséges eszközök beszerzése, az átadó átvevő helységekben öltöztető szekrények és padok, szemetesek, hirdetőtáblák, cipőspolc, ruhafogas, a csoportszobákban gyermek és felnőtt asztal, szék, gyerekheverők, játéktartó polcok, zárt szekrények, karnisok, textíliák, kinti és benti játékok.

Önkormányzatunk számára kiemelt jelentőségű kisgyermekeink megfelelő testi-lelki és szellemi fejlődéséhez szükséges gondoskodás mely a köznevelés megfelelő színvonalú megvalósítása révén érhető el, ezért nagyon bízunk pályázatunk sikerességében.

A gyermekek egészséges fejlődéséhez megfelelő színvonalú köznevelés szükséges, melynek minőségét nagyban befolyásolja az intézmény állapota, valamint a rendelkezésre álló infrastruktúra. Önkormányzatunk jól tudja mindezt, éppen ezért tartjuk fontosnak a községben működő óvoda korszerűsítését. Célunk egy olyan jól felszerelt, minden igényt kielégítő intézmény működtetése, melynek köszönhetően senkit nem érhet hátrány azért, mert kisvárosban él. Az intézmény színvonalának emelése elégedettséggel töltheti el a most érintett és a leendő szülőket, így olyan hosszútávú céljainkhoz is közelebb kerülhetünk, melyek a település népességvonzó- és népességmegtartó erejének növelésével kapcsolatosak.